دانشگاه

اطلاعات دانشجویان

نکته مهم درباره میان ترم ریاضی 1 و 2 علوم و تحقیقات

توجه کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴ساعت 0:6  توسط شاه نظری  | 

نمرات میان ترم و نهایی ریاضی 1مهندسی مواد واحد علوم و تحقیقات تهران

چهار شنبه 15/45----18/30


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۴ساعت 16:27  توسط شاه نظری  | 

نمرات میان ترم و نهایی ریاضی 1مهندسی مواد واحد علوم و تحقیقات تهران

سه شنبه 15/45----18/30


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۴ساعت 16:25  توسط شاه نظری  | 

نمرات میان ترم و نهایی ریاضی 1مهندسی مواد واحد علوم و تحقیقات تهران

گروه سه شنبه 13---15/45


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۴ساعت 16:10  توسط شاه نظری  | 

آدرس ای میل:

phd_geo@yahoo.com

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم خرداد ۱۳۹۲ساعت 21:57  توسط شاه نظری