دانشگاه

اطلاعات دانشجویان

نمرات آزمایشگاه فیزیک 1 --C

واحد تهران شمال


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان 1393ساعت 18:45  توسط شاه نظری  | 

نمرات آزمایشگاه فیزیک 1 -A

واحد تهران شمال


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان 1393ساعت 18:4  توسط شاه نظری  | 

نمرات آزمایشگاه فیزیک 1 -B

واحد تهران شمال


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان 1393ساعت 17:44  توسط شاه نظری  |