دانشگاه

اطلاعات دانشجویان

نمرات میان ترم و نهایی ریاضی 1 مهندسی مواد واحد علوم و تحقیقات

گروه 4شنبه 10/15--13


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام آذر 1393ساعت 19:0  توسط شاه نظری  | 

نمرات میان ترم و نهایی ریاضی 1 مهندسی مواد واحد علوم و تحقیقات تهران

گروه سه شنبه 13-15/45


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام آذر 1393ساعت 14:33  توسط شاه نظری  | 

نمرات آزمایشگاه فیزیک 1 --D

واحد تهران شمال


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آذر 1393ساعت 21:35  توسط شاه نظری  | 

نمرات آزمایشگاه فیزیک 1 --B

واحد تهران شمال


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آذر 1393ساعت 21:32  توسط شاه نظری  | 

نمرات آزمایشگاه فیزیک 1 --C

واحد تهران شمال

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان 1393ساعت 18:45  توسط شاه نظری  | 

نمرات آزمایشگاه فیزیک 1 -A

واحد تهران شمال

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آبان 1393ساعت 18:4  توسط شاه نظری  |