دانشگاه

اطلاعات دانشجویان

نمرات نهايي درس فيزيك 1 مهندسي مواد واحد علوم و تحقيقات تهران

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم تیر 1393ساعت 18:44  توسط شاه نظری 

نمرات نهایی درس ریاضی 2 مهندسی مواد واحد علوم و تحقیقات تهزان

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393ساعت 20:58  توسط شاه نظری 

نمرات نهايي درس فيزيك 2 مهندسي مواد واحد علوم و تحقيقات تهران

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393ساعت 12:30  توسط شاه نظری