دانشگاه

اطلاعات دانشجویان

نمرات علوم و تحقیقات

نمرات ریاضی 1و2 و فیزیک 1 از امروز به تدریج ثبت می شوند.

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم بهمن 1393ساعت 12:12  توسط شاه نظری 

نمرات میان ترم و نهایی فیزیک یک (1) مهندسی مواد واحد علوم و تحقیقات تهران

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم دی 1393ساعت 20:36  توسط شاه نظری  | 

نمرات میان ترم و نهایی ریاضی دو (2)مهندسی مواد واحد علوم و تحقیقات تهران

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم دی 1393ساعت 20:33  توسط شاه نظری  | 

نمرات میان ترم و نهایی ریاضی یک (1) مهندسی مواد واحد علوم و تحقیقات تهران

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم دی 1393ساعت 20:30  توسط شاه نظری  |