دانشگاه

اطلاعات دانشجویان

نمرات میان ترم و نهایی فیزیک 2 مهندسی مواد واحد علوم و تحقیقات تهران

چهارشنبه 10/15-----13


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴ساعت 15:53  توسط شاه نظری  | 

نمرات میان ترم و نهایی ریاضی 2 مهندسی مواد واحد علوم و تحقیقات تهران گروه C

چهار شنبه 7/30---10/15


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴ساعت 15:47  توسط شاه نظری  | 

نمرات میان ترم و نهایی ریاضی 2 مهندسی مواد واحد علوم و تحقیقات تهران گروه B

س شنبه 10/15---13


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴ساعت 15:42  توسط شاه نظری  | 

نمرات میان ترم و نهایی ریاضی 2 مهندسی مواد واحد علوم و تحقیقات تهران گروه A

گروه سه شنبه 7/30-----10/15


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴ساعت 15:38  توسط شاه نظری  | 

نمرات ریاضی 2 و فیزیک 2 واحد علوم و تحقیقات

نمرات به زودی در وبلاگ اعلام می شود.

+ نوشته شده در  جمعه پنجم تیر ۱۳۹۴ساعت 16:34  توسط شاه نظری  | 

نمرات آزمایشگاه فیزیک 1--گروه یک شنبه

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 15:55  توسط شاه نظری  | 

نمرات آزمایشگاه فیزیک 1--شنبه

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 10:49  توسط شاه نظری  | 

آدرس ای میل:

phd_geo@yahoo.com

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم خرداد ۱۳۹۲ساعت 21:57  توسط شاه نظری